WannaWork
WannaWork Jobcoach
Blog
25 June 2018

Jobstudent en werkstudent: wat is het verschil?

Eerst dit: er bestaat geen officiële, wettelijke definitie van ‘jobstudent’ of ‘werkstudent’. Daardoor kunnen we de verwarring tussen deze twee begrippen helaas niet helemaal opklaren. Hieronder doen we alvast een poging en geven je een overzicht mee hoe deze begrippen in daily life gebruikt worden. 

Jobstudent
Het begrip ‘jobstudent’ wordt meestal gebruikt voor studenten die hun 475 uur gebruiken en die dus verminderde sociale bijdragen betalen (ook op deze website gebruiken wij ‘jobstudent’ in deze betekenis). 

Huh, 475 uur?
Als jobstudent heb je het recht om jaarlijks 475 uur te werken, zonder dat hier belastingen op worden betaald. Maar dan moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaardes voldoen:  

1 - Je bent student in het middelbaar of hoger onderwijs
Let op: Je bent geen student meer als je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Na deze 12 maanden kan je dan geen studentenjob meer doen bij die werkgever. Jij en je werkgever betalen vanaf dan sowieso de gewone sociale bijdragen. Bij een andere werkgever kan je wel nog aan de slag als jobstudent. Ook wanneer je avondschool of een andere vorm van onderwijs (met beperkt leerplan) volgt, kan je geen studentenjob meer doen. 

2 - Studeren is je hoofdactiviteit.
Iemand die na zijn werkuren bijstudeert om een diploma te behalen is dus geen jobstudent. Het is niet altijd zo makkelijk om uit te maken of je hoofdactiviteit student is. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk. 

3 - Je bent oud genoeg;
Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken. Over het algemeen wil dit zeggen dat je 16jaar bent, maar je bent ook ‘oud genoeg’ wanneer je 15 bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd. 

4 - Je werkt niet, wanneer je eigenlijk een opleiding of andere schoolactiviteit moet volgen 

Ga je deeltijds naar school, dan kun je alleen als jobstudent werken als je: 

  • je studentenjob doet buiten de uren dat je verwacht wordt je opleiding (theoretisch of praktisch) te volgen
  • een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek
  • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Werkstudent

De term ‘werkstudent’ heeft meerdere betekenissen.

De meest gebruikte betekenis is: “een student die de normale sociale zekerheidsbijdragen betaalt op zijn job”. Concreet wil dit zeggen at je al meer dan 475uur gewerkt hebt als jobstudent, of dat je geen studentenovereenkomst kunt sluiten. In deze gevallen zul je de normale bijdragen betalen.J

Hogescholen en universiteiten verwijzen met ‘werkstudent’ naar studenten die werken en leren combineren. Voor zo’n studenten gelden specifieke afsprake en studiefaciliteiten - stem dit dus zeker op tijd af met jouw school.

Als je je in deze beschrijving herkent, dan is de kans groot dat je hoofdstatuut niet meer ‘student’ is, en zal je geen studentenovereenkomst meer kunnen afsluiten.

Zoek geen job maar een missie
Zoek geen job maar een missie
Blog
22 September 2017
4 tips om beter te worden in je job
4 tips om beter te worden in je job
Blog
20 November 2017
Afgestudeerd? Dit zijn je opties!
Afgestudeerd? Dit zijn je opties!
Blog
25 June 2018

IE notice title

IE notice description

IE notice CTA